کارگزاری آبان
1401/04/01
12:49
📈بیشترین حجم معاملات دی 1.18 میلیارد سهم شستا 466 میلیون سهم خودرو 327 میلیون سهم خپارس 303 میلیون سهم خساپا 280 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


دی ۱.۱۸ میلیارد سهم


شستا ۴۶۶ میلیون سهم


خودرو ۳۲۷ میلیون سهم


خپارس ۳۰۳ میلیون سهم


خساپا ۲۸۰ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0