تارگت بورس
1399/08/30
22:29
📊#خودرو_بروزرسانی 🔷فردا روز مهمی برای سهم است تثبیت بالای 400 تارگت محدوده 490 را فعال خواهد کرد 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 30 آ...

📊#خودرو_بروزرسانی🔷فردا روز مهمی برای سهم استتثبیت بالای ۴۰۰ تارگت محدوده ۴۹۰ را فعال خواهد کرد
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۳۰ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0