کدال۳۶۰
1401/05/31
16:25
#کرازی ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی 🔹 سرمایه فعلی: 16,880 میلیون...

#کرازی


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی🔹 سرمایه فعلی: ۱۶,۸۸۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۴,۲۲۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: تقویت بنیه شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از فرصت های مالیاتی دیده شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۲۴:۴۴ (۹۲۷۴۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0