تحلیل کاربردی هلالات
1400/11/30
11:19
#قشهد روند درآمد فصلی، حاشیه سود ناخالص و خالص، نسبت چغندر به شکر و نظایر آن فضایی ایجاد می کند که انتظار داشته باشیم مجموع درآمد سالانه قشهد به م...

#قشهدروند درآمد فصلی، حاشیه سود ناخالص و خالص، نسبت چغندر به شکر و نظایر آن فضایی ایجاد می کند که انتظار داشته باشیم مجموع درآمد سالانه قشهد به مرز ۹۰۰ میلیارد تومان نزدیک شود.قیمت شکر سفید دوبرابر شده و قیمت تفاله خشک نیز صعودی است. با فرض تداوم شرایط فعلی قشهد به سمت p.e کمتر از ۶واحد حرکت می کند. به احتمال قوی با آمدن گزارش زمستان، p.ettm قشند به ۶.۵ خواهد رسید.

انتهای خبر

0
0