خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/28
21:04
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | #فارس | 📆 1399/10/28 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 15,585 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,570 ♦️قیمت...

صنایع پتروشیمی خلیج فارس | #فارس |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۱۵,۵۸۵🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۹,۵۷۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0