مبین تحلیل
1399/08/29
22:39
📌#خبر 🔸️ سود بین بانکی به 19.5 درصد کاهش یافت 🔸️مهم؛ با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ ...

📌#خبر


🔸️ سود بین بانکی به ۱۹.۵ درصد کاهش یافت🔸️مهم؛ با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید ۱۴ روزه بود.🔸️در مجموع، بانک مرکزی با تزریق ۳۷.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۱۹.۵ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه ۲۸ آبان ماه انجام شد.


_بانک مرکزی
➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0