کارگزاری آبان
1399/11/13
12:02
📊#کترام اطلاعیه 99/11/13 *تولیدی کاشی تکسرام* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال ...

📊#کترام


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*تولیدی کاشی تکسرام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0