نوآوران امین
1401/06/02
15:05
فرانسوز یزد (#کایزد) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۷۲.۶۲ درصدی فر...

فرانسوز یزد (#کایزد)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅افزایش ۷۲.۶۲ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۴۶.۰۸ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۲۷.۲۶ درصدی فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0