بورسینه
1400/01/08
10:50
📌نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/شاخص کل ۳هزار واحد افت کرد! 🔹افت سه هزار و ۴۱۱واحدی (۰.۳درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۶ه...

📌نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/شاخص کل ۳هزار واحد افت کرد!🔹افت سه هزار و ۴۱۱واحدی (۰.۳درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳۰۶هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۰.۲درصد رشد کرد.


🔹ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز به حدود به به دو هزار و ۶۱۰میلیارد رسید.


🔹حدود ۲۶۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از یک درصد ۱۲۰نماد و افت بیش از یک درصد ۳۹۰نماد
انتهای خبر

0
0