پایگاه خبری انتخاب
1399/11/14
18:17
♦️اثرگذاری ۹۱ درصدی واکسن روسی اسپوتنیک 🔹براساس نتایج مطالعات انجام شده در مجله پزشکی لنست، واکسن روسی اسپوتنیک 91 درصد اثرگذاری در مقابل ویروس کر...

♦️اثرگذاری ۹۱ درصدی واکسن روسی اسپوتنیک🔹براساس نتایج مطالعات انجام شده در مجله پزشکی لنست، واکسن روسی اسپوتنیک ۹۱ درصد اثرگذاری در مقابل ویروس کرونا دارد / انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0