کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/31
12:43
ترکیب ارزش معاملات امروز 31 مرداد 1401 همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار 144.837 میلیارد تومان بوده که از این مب...

ترکیب ارزش معاملات امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۱همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۴۴.۸۳۷ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۳۱۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.امروز ۲ رصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بودانتهای خبر

0
0