کدال۳۶۰
1400/12/05
20:55
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از محل و...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷۸۲,۵۱۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۹,۱۵۳,۶۴۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳٪ به مبلغ ۷۱,۱۲۵,۰۵۲ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۰۵ ۲۰:۵۵:۰۷ (۸۵۶۷۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0