بورس۲۴
1401/04/02
12:54
«فاذر» از تغییر در یک قرارداد گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع آذرآب از الحاقیه شماره ۵ ساخت و تامین تجهیزات بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه پارس جنوبی (شرکت فراب) کد پروژه W۱۳۸ به مبلغ ۳ میلیون دلار افزایش در مبلغ قرارداد خبر داد.

«فاذر» از تغییر در یک قرارداد گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع آذرآب از الحاقیه شماره ۵ ساخت و تامین تجهیزات بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه پارس جنوبی (شرکت فراب) کد پروژه W۱۳۸ به مبلغ ۳ میلیون دلار افزایش در مبلغ قرارداد خبر داد.

فاذر
انتهای خبر

0
0