کانال کدال
1400/11/24
21:37
#آ س پ این نماد از ۱۰ مهر تا کنون بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. میزان شناوری این سهم در حدود ۸۰ میلیارد تومان می باشد. اخیرا یک حق...

#آ س پ


این نماد از ۱۰ مهر تا کنون بیش از ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.


میزان شناوری این سهم در حدود ۸۰ میلیارد تومان می باشد.


اخیرا یک حقوقی جدید وارد درصدی های سهم شده است. خریدهای محدودی هم توسط دو سهامدار حقیقی بالای یک درصد انجام شده است.انتهای خبر

0
0