بانی فام
1399/10/09
13:19
#فولاد احتمال 6% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 12776 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب کا...

#فولاد


احتمال ۶٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۲۷۷۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب کاهش قیمت : زیاد :


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0