نوآوران امین
1399/10/06
16:57
سیمان مازندران (#سمازن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ⭕️کاهش (۲۲.۰۱) درصدی ف...

سیمان مازندران (#سمازن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۲۲.۰۱) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۱.۸۱ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۷۱.۳۵ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0