بورس۲۴
1401/01/31
21:24
سهام «آسیاتک»کی عرضه اولیه می شود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۲.۷، ۳۰۰میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت انتقال دادهای آسیاتک در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش اطلاعات و ارتباطات(۳۷ )گروه و طبقه خدمات ارزش افزوده با کد«۷۳۱۰»در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد اسیاتک به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد

سهام «آسیاتک»کی عرضه اولیه می شود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۲.۷، ۳۰۰میلیون سهم معادل ۱۵ درصد از سهام شرکت "انتقال دادهای آسیاتک" به عنوان پانصد و نود و سومین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "اطلاعات و ارتباطات(۳۷ )گروه و طبقه"خدمات ارزش افزوده" با کد«۷۳۱۰»در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد" اسیاتک" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد


70
انتهای خبر

0
0