تی اس ای پرس
1399/10/29
01:15
⬛️‌‎شیده لالمی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی روزنامه ‎همشهری درگذشت. اخبار بورس درگذشت بی نهایت تلخ این خبرنگار مستقل را به خانواده و همکاران او تس...

⬛️ شیده لالمی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی روزنامه همشهری درگذشت.اخبار بورس درگذشت بی نهایت تلخ این خبرنگار مستقل را به خانواده و همکاران او تسلیت می گوید.


@TsePressانتهای خبر

0
0