نوآوران امین
1400/12/25
13:58
قند ارومیه(#قاروم) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 131 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماه...

قند ارومیه(#قاروم)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۸۸۲,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۶۶۸,۰۴۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۳۲۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0