کارگزاری آبان
1399/08/18
14:10
📊#لبوتان اطلاعیه 99/08/18 *گروه صنعتی بوتان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه ال...

📊#لبوتان


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*گروه صنعتی بوتان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0