کدال۳۶۰
1399/10/29
10:49
#ثامید #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/09/30 شرکت توسعه و عمران امید 1399-10-29 10:49:49 (713...

#ثامید


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت توسعه و عمران امید
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۴۹:۴۹ (۷۱۳۴۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0