همفکران
1401/03/04
11:16
#مجمع #پخش 📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز در روز جاری با حضور 90 درصدی صاحبان سهام در حال برگزاری است. مهمترین نکات مطر...

#مجمع


#پخش📌 به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پخش البرز در روز جاری با حضور ۹۰ درصدی صاحبان سهام در حال برگزاری است. مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:✅ فروش در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.✅ در قسمت دارو ۷۹ درصد رشد فروش و در قسمت محصولات مصرفی ۸۳ درصد رشد فروش داشته است.✅ ۴۸ درصد رشد فروش حاصل از از افزایش حجم بوده و ۳۲ درصد هم حاصل از افزایش نرخ بوده است.✅ ۵۸ درصد فروش خصوصی بوده و مابقی دولتی که در بخش دولتی هم بیشترین سودآوری را محصول رمدسیویر داشته است.✅ در راستای تکمیل سبد پخش شرکت، مجموعه مداوا و ابیان دارو و راسن و زهراوی و رژین دارو و واریان فارمد اضافه شده است. در بخش دارو و در بخش محصولات مصرفی شرکت شیفته و افروغ اضافه شده اند.✅ شرکت پخش البرز نسبت به سایر پخش های صرف دارویی یک لاین مصرفی شامل محصولات مهمی چون روغن، برنج، چای، شوینده ها، محصولات پلیمری و محصولات آرایشی بهداشتی دارد.✅ در قسمت داروها همچنان بخش عمده ای با ارز ۴۲۰۰ هستند اما هزینه های شرکت با ارز آزاد می باشد و این موجب کاهش حاشیه سود شرکت در این بخش می شود.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0