کدال۳۶۰
1401/03/28
17:09
#وکبهمن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر...

#وکبهمن


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
▪️ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۵۷۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۶٪ افزایش داشته است.▪️ «وکبهمن» با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۸۷۱,۵۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۷:۰۹:۵۲ (۸۹۶۸۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0