اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/05
17:54
#وگردش آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک گردشگری ⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️ 📣کانال اخبار مجامع

#وگردش


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک گردشگری
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0