بتاسهم
1399/08/18
05:09
هریس : ما رئیس جمهوری را انتخاب کردیم که همه دنیا به او احترام میگذارند و او رئیس جمهور همه امریکایی هاست .

هریس : ما رییس جمهوری را انتخاب کردیم که همه دنیا به او احترام میگذارند و او رییس جمهور همه امریکایی هاست .


انتهای خبر

0
0