تارگت بورس
1400/09/07
20:18
💥از پذیره نویسی سهام هایی که سود های %1500 درصدی در انتظارشون هست جا نمونید 😉 💥اطلاع رسانی تمام پذیره نویسی ها در گروه زیر 👇

💥از پذیره نویسی سهام هایی که سود های ٪۱۵۰۰ درصدی در انتظارشون هست جا نمونید 😉💥اطلاع رسانی تمام پذیره نویسی ها در گروه زیر 👇

انتهای خبر

0
0