همفکران
1399/08/18
12:01
#نبض_بازار 📈 علی رغم پایداری صفوف فروش بسیاری از گروه ها، در دارویی ها شاهد افزایش تقاضا و حرکت از صف فروش به صف خرید در بسیاری از نمادها هستیم. ...
#نبض_بازار

📈 علی رغم پایداری صفوف فروش بسیاری از گروه ها، در دارویی ها شاهد افزایش تقاضا و حرکت از صف فروش به صف خرید در بسیاری از نمادها هستیم. #برکت بعد از معامله ۳۸ میلیون سهمی، در حال حاضر با صف خرید بیش از ۲۹ میلیون سهم دنبال می شود. #دکوثر، #دابور، #دامین از جمله نمادهای دارای صف خرید هستند.
انتهای خبر

0
0