کارگزاری آبان
1399/10/29
13:09
📊#کاذر اطلاعیه 99/10/29 *فرآورده های نسوز آذر* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 1,365 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 41 درصد افزایش سود نسبت به...

📊#کاذر


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*فرآورده های نسوز آذر*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۳۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۴۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0