اسمارت بورس
1399/11/10
15:55
#غگل تحلیل قبلی که از غگل داشتیم با ریزش و جو بازار فیلد شد و غگل با ریزش خود به کف قبلی رسید⚡️ حفظ محدوده ۳۸۵ به عنوان حد ضرر برای سهم مهمه🎈 ⚛

#غگل


تحلیل قبلی که از غگل داشتیم با ریزش و جو بازار فیلد شد و غگل با ریزش خود به کف قبلی رسید⚡️


حفظ محدوده ۳۸۵ به عنوان حد ضرر برای سهم مهمه🎈
انتهای خبر

0
0