حسین زمانی
1399/10/07
09:03
📊 تحلیل نماد: توریل ⚙️ صنعت:حمل و نقل 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈آپدیت چارت تحلیل: پس از شروع حرکت از محدوده مورد بررسی (بازدهی حد...

📊 تحلیل نماد: توریل⚙️ صنعت:حمل و نقل🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈آپدیت چارت


تحلیل: پس از شروع حرکت از محدوده مورد بررسی (بازدهی حدود ۵۰٪)


درصورت عبور از سقف قبلی و تکمیل الگوی کف دوقلو (W)، برای رسیدن محدوده مشخص شده مجددا قابل بررسی است.

انتهای خبر

0
0