بولتن اقتصادی
1399/09/30
10:00
نرخ هر دلار نیمایی خرید: ۲۵،۷۸۶ تومان فروش: ۲۵،۸۵۹ تومان

نرخ هر دلار نیماییخرید: ۲۵،۷۸۶ تومان


فروش: ۲۵،۸۵۹ تومان

انتهای خبر

0
0