سهم گلچین
1401/02/28
08:26
#رانفور اطلاعیه 1401/02/27 *خدمات انفورماتیک* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال درصد تقسیم سود: 79 درصد #وساخ...

#رانفور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*خدمات انفورماتیک*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۹ درصد
#وساخت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*سرمایه گذاری ساختمان ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۹۰,۲۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۸۴۲,۷۲۶میلیون ریال (معادل ۲۷۲۹درصد)


۳۰۷٪از محل اندوخته،۲۴۲۲٪از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
#کزغال


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*زغال سنگ پروده طبس*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۰۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کسعدی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۷۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۵ درصد
#سفار


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*سیمان فارس*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴,۳۹۷ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۵ درصد
#غگلپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲,۵۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۹ درصدانتهای خبر

0
0