کانال عرضه اولیه
1399/09/02
10:45
🔷👈 10:43 برگشت بازار در این لحظات: شاهد سبز شدن سهام شرکت های بزرگ در این دقایق هستیم

🔷👈 ۱۰:۴۳ برگشت بازار در این لحظات:


شاهد سبز شدن سهام شرکت های بزرگ در این دقایق هستیمانتهای خبر

0
0