کدال۳۶۰
1399/08/18
17:45
#خاذین اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سایپا آذین ▪️ شرکت سایپا آذین در دوره 6 ماهه منت...

#خاذین


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت سایپا آذین▪️ شرکت سایپا آذین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۹ ریال سود محقق کرده است.▪️ «خاذین» با سرمایه ثبت شده ۲,۶۴۵,۶۹۲ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۹,۱۳۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۷:۴۵:۳۳ (۶۹۰۱۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0