پارسیس تحلیل
1399/08/12
07:39
#پارسان ارزش بازار پارسان به 2.8 میلیارد دلار رسید کمتر از 1392 -اصلاح از سقف تاریخی 62% -بازدهی دلاری از ابتدای سال27% -ارزش بازار شرکت ابتدای ا...

#پارسانارزش بازار پارسان به ۲.۸ میلیارد دلار رسید کمتر از ۱۳۹۲-اصلاح از سقف تاریخی ۶۲٪


-بازدهی دلاری از ابتدای سال۲۷٪


-ارزش بازار شرکت ابتدای امسال ۳۰ همت بود که امروز به ۸۰ همت(هزار میلیارد تومان) رسیده است، ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی شاخص، ۱۶۱ همت بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0