محسن حسنلو
1400/01/08
09:00
#دانا 💢 بیمه دانا 💢 سهم در آخرین گام حرکتی در ۳۴ روز کاری ۱۴۵ درصد رشد، و در گام اصلاحی ۵۴ روز کاری تا ۴۸ درصد اصلاح داشته و و ضعف فروشنده مشهود ...

#دانا💢 بیمه دانا 💢سهم در آخرین گام حرکتی در ۳۴ روز کاری ۱۴۵ درصد رشد، و در گام اصلاحی ۵۴ روز کاری تا ۴۸ درصد اصلاح داشته و و ضعف فروشنده مشهود هست و از طرفی در ۳ روز کاری گذشته ورود نقدینگی به سهم مشهود می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0