بورس۲۴
1400/10/29
18:22
جهش ۱۸۹ درصدی درآمدهای عملیاتی «وصندوق» در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۹۹ ریال داشته است.

جهش 189 درصدی درآمدهای عملیاتی «وصندوق» در 9 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۹۹ ریال داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل روند افزایش شاهد بوده ومجموع درآمدهای عملیاتی با ۱۸۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴۳۵۰ میلیارد تومان رسید.وصندوق
انتهای خبر

0
0