نوآوران امین
1399/10/29
12:19
داروسازی شهید قاضی(#دقاضی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 35 درصدی درآمدهای عملیات...

داروسازی شهید قاضی(#دقاضی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۹۰,۵۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۴۵,۶۶۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۸ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۲۱۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0