کانال عرضه اولیه
1399/09/30
09:55
🔷👈 نتیجه عدم برخورد با حقوقی های متخلف 🔷👈 بازارگردانی های ضعیف و بی برنامه 🔷👈 بی برنامه گی در وضعیت نظارت بر کارگزاری ها، پرداخت خسارت در صورت ضر...

🔷👈 نتیجه عدم برخورد با حقوقی های متخلف🔷👈 بازارگردانی های ضعیف و بی برنامه🔷👈 بی برنامه گی در وضعیت نظارت بر کارگزاری ها، پرداخت خسارت در صورت ضرر و زیان وارده و ...🔷👈 نتیجه ای جز این ندارد....🔴🔵⚫️👈 نتیجه مماشات و مصلحت سنجی های آقایان ....🔷👈 هنوز اکثریت شرکت ها از سقف قیمتی ۴۰٪ تا ۶۰٪ در زیان هستند.


🔷👈 بازار سرمایه واقعا با این تعداد سهامدار نیاز به یک تحول اساسی دارد...🔷👈 فعلا در این دولت نمی توان انتظار خاصی داشت باید دید در دولت آینده، بورس در چه جایگاهی قرار خواهد گرفت و چه مدیرانی و با چه تفکراتی حضور خواهد یافت.🔷👈 جالب است عده ای می گویند نباید در بازار سرمایه بگیر و ببند باشد؛ باید با مماشات موضوعات را حل کرد؛ این همه نتایج مماشات...🔷👈 اما مردم بر عکس آقایان می گویند که در نظرسنجی نیز به طور قاطع بر آن تاکید داشتند. در بازار شیشهخ ای و شفاف مماشاتی وجود ندارد. سرمایه مردم بازیچه دست آقایان نیست که بخواهند با کسی مماشات شود. باید برخورد جدی صورت گیرد. متاسفانه هر چه می کشیم و به روز این مملکت آورده همین مماشات و مصلحت هاست.🔷👈 قانون اصل اول و آخر و فصل الخطاب برای همه باید باشد...🔷👈 به امید آینده ای بهتر با حضور جوانان با انگیزه و متعهد در راس کار و خروج مدیران فشل و بی انگیزه از چرخه مدیریت...🔷👈 ما ان شالله خواهیم توانست و نا امید نمی شویم...👈

انتهای خبر

0
0