پایگاه خبری انتخاب
1400/05/27
09:36
♦️فعالیت طالبان در یوتیوب ممنوع شد 🔹سایت ویدیویی یوتیوب گوگل اعلام کرد حساب‌هایی که تصور می رود متعلق به طالبان بوده و توسط این گروه اداره می شود،...

♦️فعالیت طالبان در یوتیوب ممنوع شد🔹سایت ویدیویی یوتیوب گوگل اعلام کرد حساب‌هایی که تصور می رود متعلق به طالبان بوده و توسط این گروه اداره می شود، ممنوع می شوند.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲elz


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0