سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/08
17:15
#ثغرب ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری مسکن شمالغرب #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/06/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/10/03 ساعت 10:00 🔹 سرما...

#ثغرب


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری مسکن شمالغرب #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۲🔹 سود انباشته پایان دوره: ۹,۳۲۵ میلیون ریال۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۲:۰۹:۴۸ (۷۰۵۴۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0