پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
08:21
کدخدایی: 🔹رأی گیری درباره احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری مخفی است جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002b6S 🆔 @Entekhab_ir

کدخدایی:


🔹رای گیری درباره احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری مخفی استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۶S


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0