کانال کدال
1400/01/08
11:15
📊 نماد: خودرو 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 🏭 شرکت: ایران خودرو ✍🏻 موضوع افشاء: ...

📊 نماد: خودرو📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: ایران خودرو✍🏻 موضوع افشاء: انتشار اوراق بدهی - گروه ب📋 شرح شامل محل کاربرد و برنامه شرکت در مورد بدهی: تامین مالی شرکت جهت خرید مواد اولیه📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خودرو #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱:۰۸:۲۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0