نوآوران امین
1399/11/07
16:15
گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش...

گسترش صنایع روی ایرانیان (#فگستر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۱,۵۲۷.۱۲ درصدی فروش اردیبهشت ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۹.۳۳ درصدی فروش اردیبهشت ۱۳۹۹ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۸


⭕️کاهش (۱۹.۳۱) درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0