سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/08/21
08:38
#کسرام از سهم خوبهای ما صف خرید نزدیک 49 میلیارد تومانی چیده در پیش گشایش مثل روزهای قبل 🎯

#کسرام


از سهم خوبهای ما صف خرید نزدیک ۴۹ میلیارد تومانی چیده در پیش گشایش مثل روزهای قبل


🎯انتهای خبر

0
0