کدال۳۶۰
1399/10/07
15:44
#کحافظ #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ 1399...

#کحافظ


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۵:۴۴:۵۳ (۷۰۶۷۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0