کدال۳۶۰
1400/12/17
11:29
#وثنو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین ...

#وثنو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
۱۴۰۰-۱۲-۱۷ ۱۱:۲۹:۴۵ (۸۶۱۱۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0