کارگزاری آبان
1399/08/25
11:06
📊#وهور اطلاعیه 99/08/25 *مديريت انرژي اميد تابان هور* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 4,000,000 میلیون ...

📊#وهور


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*مدیریت انرژی امید تابان هور*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۳,۷۱۹,۵۵۳ میلیون ریال (معادل ۱۷۴۳ درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت جهت افزایش دارایی ها و حقوق مالکانه و ارایه تصویر مطلوبتر از شرکت
انتهای خبر

0
0