همفکران
1400/12/17
18:16
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ مجوز افزایش سرمایه 67 درصدی #صبا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد. ✅ مجوز افزایش سرمایه 73 درصدی #ما...

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ مجوز افزایش سرمایه ۶۷ درصدی #صبا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.✅ مجوز افزایش سرمایه ۷۳ درصدی #مادیرا از محل سود مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدی صادر شد.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0