بتاسهم
1401/03/30
08:36
#پاکشو پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش نرخ محصولات به استحضار می رساند شايعه مذکور تکذيب مي گردد.

#پاکشو پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ محصولات به استحضار می رساند شایعه مذکور تکذیب می گردد.


انتهای خبر

0
0